PRONTO Ziemelamerikas CEO Ligudzinski Raksta BPM iezime INMFG Magazine

Likvidet atkritumus ar biznesa procesu vadibas riki ir svarigs Lean Manufacturing iezime rakstu julija jautajums InMFG Magazine lidzautors PRONTO Ziemelamerika CEO, Mike Ligudzinski un Thomas R. Cutler, tautas vadošais ražošanas žurnalists.

Itzik Mizrahi Lab

Pronto Ziemelamerika, Inc (www.prontoerp.com), kas atrodas Eden Prairie, MN, ir plaši atzita par iestadi tehnologiski orientetu biznesa risinajumus un procesu vadibu. Ar PEER™ (Process Evaluation Executive Review), Pronto Ziemelamerika uztver Lean Manufacturing vertibas visa uznemuma.

Pronto Ziemelamerika

Pronto Ziemelamerika ir Ziemelamerikas Master Izplatitajs PRONTO-Xi™, visaptveroša programmaturas sistema, kas lauj ražotajiem, izplatitajiem un mazumtirgotajiem, lai efektivi parvalditu visus posmus savu uznemejdarbibu. Talu aiz tikai citu Enterprise Resource Planning (ERP) system, PRONTO-Xi finanšu un izplatišanas lietojumprogrammas ir unikalas un ir sniegušas maksimalu ieguldijumu atdevi dažadam organizacijam kopš 1976. No PRONTO Ražošanas lidz PRONTO Advanced Warehousing; no PRONTO planošanas lidz PRONTO kvalitates vadibas sistemai (QMS); no PRONTO izplatišanas prasibu planošanas (PRONTO Forecasting Management) integreto elementu škersgriezums un platums, uz kuriem attiecas PRONTO-Xi, ir neparspejams tirgu un pamato savu dabisko vadošo lomu ka labako pilniba integreto biznesa programmaturas risinajumu.

Thomas R. Cutler, president & ceo, TR Cutler, Inc (www.trcutlerinc.com) Fort Lauderdale, FL, ir dibinatajs Manufacturing Media Consortium, grupa divi tukstoši žurnalistu rakstot par ražošanas tendencem. Vinš ir vadošais parstavis ETO instituts (www.etoinstitute.org) un ir autors ražotaja sabiedrisko attiecibu un plašsazinas lidzeklu guide.

Leave a Comment